Niezależne serwisy reperujące samochody nie mają prawa żądać dostępu do danych serwisowych w formacie umożliwiającym ich elektroniczne przetwarzanie (wyrok TSUE C‑527/18)

Krótko i na temat: we wczorajszym wyroku TSUE przesądził, że niezależny producent części zapasowych do samochodów (zamienników) jak i niezależna stacja napraw samochodów mają prawo dostępu do informacji serwisowych, ale nie mogą żądać od koncernów motoryzacyjnych udzielania tych danych w formacie umożliwiającym elektroniczne przetwarzanie.


niezależna stacja napraw samochodów
Niezależna stacja napraw samochodów nie może żądać udzielenia dostępu do danych serwisowych w formacie umożliwiającym ich elektroniczne przetwarzanie — i tak do 1 września 2020 r. (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19 września 2019 r. w sprawie Gesamtverband Autoteile-Handel eV vs. KIA Motors (C‑527/18)
1) rozporządzenie 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (…) nie nakłada na producentów samochodów obowiązku udzielenia niezależnym podmiotom dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w formacie umożliwiającym przetwarzanie elektroniczne.
2) rozporządzenie 715/2007 należy interpretować w ten sposób, że wówczas, gdy producent samochodów otworzył dla autoryzowanych punktów sprzedaży i stacji obsługi dodatkowy kanał informacyjny dla celów sprzedaży oryginalnych części zamiennych poprzez zaangażowanie dostawcy usług informacyjnych, nie stanowi to dostępu dla podmiotów niezależnych, który byłby dyskryminujący w stosunku do dostępu, z którego korzystają autoryzowane punkty sprzedaży i stacje obsługi w rozumieniu tego przepisu, o ile podmioty niezależne posiadają dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, który jest niedyskryminujący w zakresie dostępu i treści udostępnianych autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi.

Spór dotyczył prawa dostępu podmiotów niezależnych (stacji napraw samochodów, producentów części zamiennych i sprzedawców) do informacji dotyczących naprawy samochodów marki KIA w formacie umożliwiającym elektroniczne przetwarzanie.

art. 6 ust. 1 rozporządzenia 715/2007 w/s homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6)
Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony i znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów na stronach internetowych za pomocą znormalizowanego formatu, w łatwy i prosty sposób, a także niedyskryminujący w stosunku do ustaleń lub dostępu zagwarantowanego autoryzowanym sieciom sprzedaży i stacjom obsługi. Dla ułatwienia realizacji tego celu informacje te składane są w sposób spójny, początkowo w formie zgodnej z wymogami OASIS. Producent zapewnia także dostęp do materiałów szkoleniowych zarówno niezależnym podmiotom, jak i autoryzowanym sprzedawcom i stacjom obsługi.

Zaczęło się od tego, że stowarzyszenie niezależnych handlowców (Gesamtverband), które dysponuje dostępem „w zakresie obejmującym zwykły odczyt” do bazy danych zawierającej informacje dotyczące naprawy i utrzymania pojazdów, zwróciło się do koreańskiego koncernu o udostępnienie danych w formacie umożliwiającym przetwarzanie elektroniczne. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację koreańskiemu koncernowi, jednak badający kasację Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) powziął pewne wątpliwości, z którymi wystąpił w trybie prejudycjalnym do TSUE.

pkt 2.1 załącznika XIV do rozporządzenia wykonawczego 692/2008 
Informacje o układzie OBD pojazdu oraz informacje dotyczące napraw i utrzymania dostępne poprzez witryny internetowe są zgodne ze specyfikacjami technicznymi podanymi w dokumencie OASIS (…). Informacje te przedstawione są przy użyciu wyłącznie otwartych formatów graficznych i tekstowych, które można wyświetlać i drukować przy użyciu jedynie standardowego, łatwo dostępnego i łatwego do zainstalowania oprogramowania, które działa na najczęściej używanych komputerowych systemach operacyjnych. W miarę możliwości słowa kluczowe użyte w metadanych są zgodne z normą ISO 15031-2. Informacje te są zawsze dostępne, chyba że jest to niemożliwe ze względu na czynności związane z utrzymaniem witryny internetowej. Osoby wnioskujące o prawo do kopiowania lub ponownej publikacji informacji powinny zwracać się bezpośrednio do właściwego producenta. Informacje dotyczące materiałów szkoleniowych również są dostępne, jednak mogą być udostępnianie innymi kanałami niż przez witryny internetowe.

Trybunał podkreślił, że sporna regulacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku części samochodowych, dlatego też producenci mają obowiązek udzielić niezależnym podmiotom dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów w znormalizowanym formacie, a także zakazuje dyskryminacji niezależnych serwisów (faworyzowania autoryzowanych stacji i sprzedawców) — ale znormalizowanego dostępu do danych nie można utożsamiać z obowiązkiem przekazania dokumentacji w formacie umożliwiającym przetwarzanie elektroniczne. Owszem, był plan wpisania obowiązku udostępnienia danych w formacie umożliwiającym przetwarzanie elektroniczne, ale KE finalnie od pomysłu takiego odstąpiła.

Wymóg udostępniania danych serwisowych w formacie elektronicznym jest natomiast przewidziany w rozporządzeniu 2018/858, które jednak będzie miało zastosowanie dopiero od 1 września 2020 r. 

art. 61 ust. 1 rozporządzenia 2018/858 (stosuje się od 1 września 2020 r.)
Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony, znormalizowany i niedyskryminujący dostęp do informacji z OBD pojazdu, diagnostyki i innych urządzeń i narzędzi, w tym pełne odniesienia i dostępne pliki do pobrania odnośnego oprogramowania i informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów. Informacje te podaje się w przystępny sposób w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przetwarzania elektronicznego zbiorów danych. Niezależne podmioty mają dostęp do usług zdalnej diagnostyki, z których korzystają producenci, autoryzowane punkty sprzedaży i stacje obsługi.
Producenci zapewniają niezależnym stacjom obsługi znormalizowany, bezpieczny oraz zdalny system umożliwiający wykonanie czynności wymagających dostępu do systemu zabezpieczenia pojazdu.

Co więcej zdaniem TSUE prowadzenie przez KIA serwisu internetowego przeznaczonego dla autoryzowanych punktów sprzedaży i autoryzowanych stacji obsługi pojazdów, w którym dostępne są wyłącznie oryginalne części zamienne, nie oznacza dyskryminacji podmiotów niezależnych, bo przepis zakazujący dyskryminacji zakazuje ograniczania dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania samochodów (np. przekazywania autoryzowanym serwisom lepszych lub bardziej kompletnych danych) — ale nie nakazuje sprzedaży przez konkretną markę nieoryginalnych zamienników.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x