Ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej w sprawie o ochronę dóbr osobistych (III CZP 78/19)

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, iż sąd rozpatrujący sprawę o ochronę dóbr osobistych może nakazać dostawcy internetu ujawnienie informacji objętej tajemnicą telekomunikacyjną, jeśli jest to niezbędne dla ustalenia tożsamości sprawcy naruszenia dóbr.


ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej żądanie sądu
Dopuszczalne jest ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej na żądanie sądu — tako rzecze uchwała Sądu Najwyższego (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

uchwała Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2020 r. (III CZP 78/19)
Sąd jest uprawniony — na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne — do zażądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie.

Kanwą do wydania uchwały było następujące zagadnienie przedstawione przez SA w Gdańsku:

Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych osobowych abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem Internetu mogą stanowić podstawę tego naruszenia i czy w tym przypadku podstawą udostępnienia tych danych na żądanie sądu cywilnego jest art. 159 ust. 2 punkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne?

Rozstrzygnięcie (o jego wadach napiszę w kolejnym akapicie) odnosi się do jakże nierzadkiej sytuacji, w której korzystający z (czasem złudnego) poczucia anonimowości internauci pozwalają sobie na nader wiele w odniesieniu do innych osób — co czasem kończy się w sądzie sprawą o ochronę dóbr osobistych (głębokie ukłony dla wszystkich-wszystkich P.T. Czytelników, którzy mogą służyć jako wzorzec kultury i netykiety!). No ale skoro w internecie mogę być każdym i jako każdy lżyć i niepoważać każdego — to ustalenie tożsamości sprawcy naruszenia jest przecież kluczowe dla uzyskania ochrony (por. „Czy wydruk postów z internetu może być dowodem w sprawie sądowej?”; dla jasności: uzyskaniem miarodajnej informacji co do sprawcy zamieszania może być zainteresowany także niesłusznie pozwany).
Na te wątpliwości odpowiada dzisiejsza uchwała SN, w myśl której ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej może nastąpić na żądanie sądu, jeśli jest to niezbędne dla zweryfikowania twierdzeń powoda, który wskazuje na konkretną osobę jako naruszyciela.

art. 159 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne
Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:
4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.

Gdzie zatem widzę słabostkę uchwały? Otóż zwracam uwagę, że przywołany przez SN art. 159 ust. 2 pkt 4 pt nie jest samodzielną podstawą do żądania udzielenia dostępu do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Wszakże norma ta wyraźnie odsyła do „innych powodów”, które wynikają z przepisu prawa, zaś treść uchwały — która wszakże „przepisuje” za przedstawionym zagadnieniem prawnym — nie wskazuje żadnego z takich przepisów.
Oznacza to, że wracamy do punktu wyjścia: znajdujemy coś, co pozwala sądowi domagać się przedstawienia przez dostawcę internetu danych rzekomego naruszyciela albo w RODO, albo w kpc — albo kontynuujemy dawny dyskurs czy obowiązek udostępnienia danych usługobiorcy (art. 18 ust. 6 uośude) jest „nad” czy „pod” tajemnicą telekomunikacyjną (por. „Czy serwis internetowy musi udostępnić dane osobowe swoich użytkowników, jeśli wnioskodawca zamierza pozwać ich za treść komentarzy?”).

Bez uzasadnienia uchwały nie razbieriosz — na uzasadnienie jeszcze troszkę poczekamy — natomiast do tego czasu można sobie poprzypominać, że część problemów z anonimowym hejtem miał rozwiązać tzw. ślepy pozew, no i poczytać sążnisty projekt prawa komunikacji elektronicznej.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x