Wnoszona via ePUAP skarga do WSA wymaga odrębnego podpisu pod każdym plikiem (uchwała NSA I FPS 2/21)

W serwisie NSA opublikowano uzasadnienie grudniowej uchwały, z której przyjęto, iż skuteczny podpis pod skargą do WSA wniesioną poprzez platformę ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego, wymaga odrębnego podpisania każdego z załączników — nie jest natomiast wystarczające opatrzenie podpisem samego pisma przewodniego. Warto prześledzić tok rozumowania stojący za tym orzeczeniem. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu … Dowiedz się więcej