Decyzja bez podpisu to co najwyżej projekt decyzji (zaś skarga na projekt decyzji podlega odrzuceniu)

A skoro niedawno było o sprytnych podpisach cyfrowych, dziś czas na kilka akapitów o tym czym jest decyzja bez podpisu, czy niepodpisana decyzja administracyjna może być skutecznie doręczona stronie — no i czy dopuszczalne jest zaskarżenie takiego dokumentu? nieprawomocne postanowienie WSA w Łodzi z 9 marca 2022 r. (I SA/Łd 652/21)1) Stronie postępowania powinien być … Czytaj dalej

Wnoszona via ePUAP skarga do WSA wymaga odrębnego podpisu pod każdym plikiem (uchwała NSA I FPS 2/21)

W serwisie NSA opublikowano uzasadnienie grudniowej uchwały, z której przyjęto, iż skuteczny podpis pod skargą do WSA wniesioną poprzez platformę ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego, wymaga odrębnego podpisania każdego z załączników — nie jest natomiast wystarczające opatrzenie podpisem samego pisma przewodniego. Warto prześledzić tok rozumowania stojący za tym orzeczeniem. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu … Czytaj dalej

Czy ex-sędzina TK, która zrzekła się stanowiska, może żądać ponownego dopuszczenia do orzekania?

News dnia wczorajszego to oczywiście informacja o tym, że Lidia Bagińska cały czas się stara o odzyskanie stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego . Sprawdziłem i… — rzeczywiście: jest taka sprawa. Dziś zatem, nieco w ramach rozweselenia P.T. Czytelników kilka zdań o tym czy były sędzia TK może domagać się „przywrócenia” na zajmowane stanowisko — z którego … Czytaj dalej