Opłata sądowa w sprawie dotyczącej czynności bankowej po cesji wierzytelności (III CZP 59/16)

W kolejnej środowej uchwale dotyczącej cesji wierzytelności wynikającej z czynności bankowej (por. Cesja wierzytelności objętej BTE (III CZP 56/16) Sąd Najwyższy zmierzył się z tematem wysokości opłat sądowych w sprawach dotyczących czynności bankowych, w których powodem jest nabywca wierzytelności bankowej (por. Opłaty sądowe w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach … Czytaj dalej

Opłaty sądowe w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych)

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

A teraz coś z całkiem innej beczki: kilka dni temu opublikowano tekst jednolity ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Z tej okazji chciałbym zwrócić uwagę … Czytaj dalej