Czy świadek może zeznawać nietrzeźwy w sądzie?

ulica zakaz spożywania alkoholu

A skoro przedwczoraj było o tym, że świadek ma prawo domagania się zwrotu racjonalnych i celowych kosztów dojazdu do sądu — ale bez kosztów noclegu — to dziś parę akapitów o tym czy świadek w sądzie może być nietrzeźwy? Rozchodzi się oczywiście o art. 49 par. 1 prawa o ustroju sądów powszechnych, który uprawnia sąd do nałożenia … Dowiedz się więcej

Prywatna opinia w sądzie: czy sąd jest związany poglądem „biegłego co do prawa”?

Na marginesie opisywanego wyroku odnoszącego się do śpiewania piosenek z przedszkolakami na umowę o dzieło (wyrok SA we Wrocławiu z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1930/15) warto poświęcić kilka zdań temu czym jest — a czym nie jest — prywatna opinia przedstawiona w sądzie przez stronę postępowania (por. Moc dowodowa prywatnych opinii w toku … Dowiedz się więcej

Opłaty sądowe w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych)

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

A teraz coś z całkiem innej beczki: kilka dni temu opublikowano tekst jednolity ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Z tej okazji chciałbym zwrócić uwagę … Dowiedz się więcej

Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem osobistym (V CSK 741/14)

A piąteczek jeszcze jeden ciekawy wyrok Sądu Najwyższego traktujący o tym czym jest a czym nie jest naruszenie dóbr osobistych — no i czy opieszałość sądu w rozpoznaniu sporu może naruszać dobra osobiste strony procesu? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r. (V CSK 741/14), teza Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem … Dowiedz się więcej

Kiedy wziąć dowód osobisty do sądu — czyli nie tylko o skanowaniu dowodów osobistych

dowód osobisty do sądu

Kontynuując (jeszcze przez moment) wątek nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz 2316) godzi się poświęcić trzy akapity kolejnemu pytaniu, które spędza ludziom sen z powiek: czy trzeba zabrać dowód osobisty ze sobą do sądu? Pierwsza sprawa to oczywiście nieszczęsne skanowanie dowodu osobistego przy wejściu do sądu. Zdarza się w nie każdym … Dowiedz się więcej