Czy sąd II instancji może dookreślić czyn przypisywany oskarżonemu jeśli nie było apelacji na niekorzyść?

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Połowa lipca do doskonały czas na nieco rozluźniające tematy. Dziś zatem na łamach „Czasopisma” znów gości procedura karna — i pytanie: czy będzie naruszeniem zakaz reformationis in peius brak uzupełnienie określenia przypisanego oskarżonemu czynu przez sąd II instancji, jeśli sąd uczyni to z własnej woli, czyli bez apelacji na niekorzyść oskarżonego? (wyrok Sądu Najwyższego z 5 … Dowiedz się więcej

Areszt za oryginalny kij bejsbolowy w bagażniku samochodu

Przypuśćmy, że mamy dwa pewniki: pierwszy, że zakazaną bronią białą w rozumieniu przepisów są m.in. imitacje kija bejsbolowego (art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o broni i amunicji); drugi, że oryginalny kij bejsbolowy nie jest zakazaną bronią białą (uchwała SN I KZP 10/01) — czy zatem posiadanie oryginalnego kija bejsbolowego może wiązać się … Dowiedz się więcej