Odpowiedzialność komornika za pogorszenie stanu technicznego zajętego samochodu — przetrzymywanego 34 miesiące na parkingu

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

A teraz coś z całkiem innej beczki — czyli kilka akapitów o tym, że wprawdzie w czasie egzekucji komorniczej może dojść do pogorszenia stanu technicznego zajętego samochodu (długość postępowania nie służy utrzymaniu sprzętu w odpowiedniej kondycji) — ale nie oznacza to, że bezwarunkowo za szkodę tę odpowiadać będzie komornik (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej

Czy komornik i sąd mogą odpowiadać za zaniżoną wycenę licytowanej nieruchomości?

zaniżona wycena licytowanej nieruchomości

Czy zaniżona wycena licytowanej nieruchomości — brak uwzględnienia zmian rynkowych cen w ciągu przeszło 2 lat od sporządzenia operatu do dnia licytacji — może oznaczać, że dłużnik poniósł szkodę wskutek bezprawnego zaniechania komornika lub sędziego? Czy warunkiem takiej odpowiedzialności jest wniesienie przez dłużnika skargi na czynności komornika? (wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II … Dowiedz się więcej