Koronawirus pozwala na podejmowanie uchwał na posiedzeniu niejawnym (uchwała NSA II OPS 6/19)

A skoro rano było o tym, że zdaniem Sądu Najwyższego konieczność zachowania dystansu społecznego nie jest przesłanką do zawieszenia postępowania karnego, to teraz czas na kilka zdań o tym, że w podjętej kilka dni temu uchwale Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pandemia koronawirusa uzasadnia podejmowanie uchwał na posiedzeniu niejawnym. uchwała 7 sędziów NSA z 30 … Czytaj dalej