Koronawirus pozwala na podejmowanie uchwał na posiedzeniu niejawnym (uchwała NSA II OPS 6/19)

A skoro rano było o tym, że zdaniem Sądu Najwyższego konieczność zachowania dystansu społecznego nie jest przesłanką do zawieszenia postępowania karnego, to teraz czas na kilka zdań o tym, że w podjętej kilka dni temu uchwale Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pandemia koronawirusa uzasadnia podejmowanie uchwał na posiedzeniu niejawnym. uchwała 7 sędziów NSA z 30 … Czytaj dalej

Dwie kobiety nie mogą być „matką” i „rodzicem” polskiego dziecka

Czy dwie kobiety mogą być rodzicami — „matką” i „rodzicem” — polskiego dziecka? Czy zagraniczny akt urodzenia, do którego wpisano dwie kobiety jako rodziców dziecka, może być przeniesiony do polskich akt stanu cywilnego? Czy transkrypcja aktu urodzenia dziecka, w którym wpisano dwie kobiety jako rodziców, jest obligatoryjna — czy jednak można jej odmówić ze względu … Czytaj dalej

Stłucz pan termometr, nie będziesz miał pan gorączki (wniosek ws. niekonstytucyjności uchwał SN i NSA, K 7/17)

kasacja narusza akt łaski

W serwisie internetowym Trybunału Konstytucyjnego pojawił się kilka dni temu wniosek grupy posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających Sądowi Najwyższemu i NSA podejmowanie — na wniosek sądów merytorycznie prowadzących sprawy — uchwał. Zdaniem wnioskodawców instytucja uchwały oraz zasada związania sądu pytającego poglądem przedstawionym w uchwale narusza konstytucyjne gwarancje niezawisłości sędziowskiej. Sprawa w TK ma sygnaturę … Czytaj dalej