Umowa zawarta z parabankiem nie jest nieważna ex lege

Krótko i na temat: Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygającą wątpliwości odnoszące się do umów na czynności bankowe — ale zawieranych z parabankami (por. „Czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna z mocy prawa?”). uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r. (III CZP 109/16) ​Sankcje cywilnoprawne związane z dokonaniem czynności bankowych, o których mowa … Dowiedz się więcej

Czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna z mocy prawa?

wypłata bankomatu cudzą kartą

A skoro za nami krótka saga bankowa (darmowe podstawowe konto bankowe, przeniesienie rachunku między bankami, zwolnienie ex-prezesa banku z pracy), to warto odnotować ciekawe pytanie prawne, z którym powinien wkrótce zmierzyć się Sąd Najwyższy (sprawa ma sygnaturę III CZP 109/16) — a które sprowadza się do kwestii: czy umowa zawarta z parabankiem jest nieważna — jeśli dotyczy czynności … Dowiedz się więcej