Skutki procesowe podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej (uchwała SN III CZP 85/16)

Czysto informacyjnie: wczoraj SN wydał interesującą uchwałę odnoszącą się do praw i obowiązków przekształcanych spółek prawa handlowego — a dokładnie jaki wpływ ma podział przez wydzielenie na tok procesu, w którym uczestniczyła spółka podlegająca podziałowi. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r. (III CZP 85/16) ​Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w … Czytaj dalej