Wadliwe doręczenie pisma o zmianie powództwa = orzekanie ponad żądanie (np. w sprawie o stwierdzenie nieważności kredytu walutowego)

Czy pismo o zmianie powództwa może być doręczone przez pełnomocnika powoda „nawzajem bezpośrednio” pełnomocnikowi pozwanego? Czy jednak doręczenie takie powinno nastąpić przez sąd — zaś nieprawidłowe doręczenie pisma nie wywołuje skutków procesowych, czego konsekwencją może być orzekanie ponad żądanie i nieważność postępowania? Kwestia robi się szczególnie ciekawa jeśli dotyczy pozwu o stwierdzenie nieważności kredytu walutowego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Czytaj dalej

Wydanie wyroku przeciwko podmiotowi niebędącemu stroną procesu skutkuje nieważnością postępowania

Czy wspólnik może ponosić odpowiedzialność za długi spółki — na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komplementariuszem spółki komandytowej, jeśli ich nazwa się powiela? Czy jednak są to dwa odrębne byty, których nie wolno mieszać myślowo? Czy zamiana podmiotu pozwanego w toku procesu może nastąpić w drodze sprostowania oznaczania strony pozwanej? No i czy wydanie wyroku przeciwko … Czytaj dalej

Skutki procesowe podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej (uchwała SN III CZP 85/16)

Czysto informacyjnie: wczoraj SN wydał interesującą uchwałę odnoszącą się do praw i obowiązków przekształcanych spółek prawa handlowego — a dokładnie jaki wpływ ma podział przez wydzielenie na tok procesu, w którym uczestniczyła spółka podlegająca podziałowi. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r. (III CZP 85/16) ​Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w … Czytaj dalej