Wydanie wyroku przeciwko podmiotowi niebędącemu stroną procesu skutkuje nieważnością postępowania

Czy wspólnik może ponosić odpowiedzialność za długi spółki — na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komplementariuszem spółki komandytowej, jeśli ich nazwa się powiela? Czy jednak są to dwa odrębne byty, których nie wolno mieszać myślowo? Czy zamiana podmiotu pozwanego w toku procesu może nastąpić w drodze sprostowania oznaczania strony pozwanej? No i czy wydanie wyroku przeciwko … Czytaj dalej

Skutki procesowe podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej (uchwała SN III CZP 85/16)

Czysto informacyjnie: wczoraj SN wydał interesującą uchwałę odnoszącą się do praw i obowiązków przekształcanych spółek prawa handlowego — a dokładnie jaki wpływ ma podział przez wydzielenie na tok procesu, w którym uczestniczyła spółka podlegająca podziałowi. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r. (III CZP 85/16) ​Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w … Czytaj dalej