Czy pracownik, który dostał bezprawną dyscyplinarkę w okresie bezprawnego wypowiedzenia, powinien dostać podwójne odszkodowanie?

Czy jeśli pracownik dostanie zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia umowy o pracę — i sąd pracy stwierdzi, że pracodawca dwukrotnie naruszył prawo — powinien otrzymać podwójne odszkodowanie? Nad takimi wątpliwościami kilka tygodni temu pochylił się Sąd Najwyższy. uchwała Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r. (III PZP 2/19) ​W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę … Czytaj dalej

Czy pracownik dyscyplinarnie zwolniony w okresie wypowiedzenia może żądać dwóch odszkodowań?

Czy dopuszczalne jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia umowy? Czy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia oraz bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik może żądać dwóch odszkodowań? wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2018 r. (I PK 3/17) W razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów, a następnie … Czytaj dalej