Czy bycie mężem lub dzieckiem celebrytki oznacza mniej prawa do prywatności?

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka celebrytki

Plotkarskie media pełne są zdjęć słynnych osób — i ich dzieci — często z zapikselizowanymi buziami, ale przecież część fotografii jest wykonana podczas pozowanych sesji. Rozpowszechnianie wizerunku dziecka celebrytki może budzić jednak pewne wątpliwości natury prawnej: kto powinien wyrazić zgodę na publikację takich zdjęć? czy rozpowszechnianie wizerunku małoletnich może być oceniane jako naruszenie ich prywatności? … Czytaj dalej