Nie można skazać za przestępstwo, za które oskarżony nie został wydany przez inne państwo

skazanie inne przestępstwo ekstradycja

Czy sprawca przestępstwa, który ukrywał się w innym państwie, może być skazany za inne przestępstwo, niż to, za które doszło do ekstradycji? Czy jednak polskie władze są związane decyzją o wydaniu sprawcy pod zarzutem popełnienia określonych czynów? (wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 2020 r., II KK 368/19). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny prawomocnie skazanego na 2 … Czytaj dalej