Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia w 2017 r. to 13 złotych

Czysto informacyjnie: dziś w Monitorze Polskim ukazało się obwieszenie o — wymaganej ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę — wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r., M.P. z 2016 r. poz. 934).

Zgodnie dokumentem (oraz wcześniejszymi obliczeniami) minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wynosić będzie 13 złotych brutto. 

Wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 2017 r. ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Przypomnijmy, że minimalna stawka godzinowa dotyczyć ma wszystkich umów zlecenia (art. 734 kc) oraz o świadczenie usług (art. 750 kc) i ma przysługiwać każdemu — nawet takiemu, który prowadzi działalność gospodarczą — zleceniobiorcy (o ile sam świadczy usługi, tj. nie zatrudnia pracowników i nie podzleca usług).

Minimalnej stawki godzinowej nie można się zrzec (nieważne będzie zatem umowne zastrzeżenie, że strony odstępują od jej stosowania) ani też podzielić się z inną osobą (przenieść tego prawa na inną osobę). Strony umowy zlecenia mają obowiązek, już od stycznia 2017 r., określić sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia usług — jeśli takich ustaleń nie będzie, zleceniobiorca po prostu podaje tę liczbę (np. w treści rachunku, na fakturze).

Obowiązki te nie dotyczą jednak np. umów zlecenia świadczonych „na odległość”, w których wynagrodzenie ma charakter prowizyjny, a także szczegółowo wskazanych umów związanych z wychowaniem dzieci.

Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa zagrożone jest karą grzywny do 30 tys. złotych.

Przy okazji warto zauważyć, że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej sprawi, że studenci pracujący na zlecenie będą zarabiać więcej na rękę, niż ich koledzy i koleżanki pozbawieni statusu studentów.

Co więcej zdaje się, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z zastosowania minimalnej stawki godzinowej równej 13 złotych brutto — przy założeniu, że zleceniobiorca jest w pracy 8 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu — będzie wyższa niż wynagrodzenie analogicznie obciążonego pracownika etatowego, któremu pracodawca płaci minimalne wynagrodzenie za pracę.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
7
0
komentarze są tam :-)x