Nie ma aktu notarialnego „na okaziciela” (nawet jeśli jest to poddanie się egzekucji z art. 777 par. 1 pkt 5 kpc)

Krótko i na temat: w środowej uchwale SN odniósł się do pytania czy niezbędne jest imienne oznaczenie wierzyciela w akcie notarialnym o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 par. 1 pkt 5 kpc) — czy też konstrukcja pozwala na swoistą konstrukcję aktu notarialnego na okaziciela?

uchwała Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (III CZP 10/17)
​Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy — prawo o notariacie.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

​Czy stanowiący tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, może nie zawierać imiennego oznaczenia wierzyciela?

Problem dotyczył budzących trwogę „trzech siekierek” (art. 777 kpc), który do tytułów egzekucyjnych zalicza także dobrowolne poddanie się przez dłużnika, w akcie notarialnym, egzekucji pieniężnej — pod określonym warunkiem i terminem. Z niejasnych dla mnie przyczyn SR powziął wątpliwość czy można w takim akcie poddać się egzekucji nieokreślonego (z nazwiska lub nazwy) wierzyciela — przez co dokument miałby formę pewnego rodzaju aktu notarialnego na okaziciela.

art. 777 par. 1 pkt 5 kpc
Tytułami egzekucyjnymi są:
akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

Na szczęście Sąd Najwyższy czyta uchwały i widzi, że notariusz w treści aktu musi m.in. dokładnie opisać tożsamość osób stawających, a także „nazwę” (czyli właściwie firmę) oraz siedzibę osób prawnych, które biorą udział w akcie — co oznacza, że oczywiście należy wskazać tożsamość wierzyciela.

art. 92 par. 1 pkt 4 ustawy — prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796)
Akt notarialny powinien zawierać:
imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

Q.E.D.

 

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x