Powództwo ekscydencyjne nie służy do obrony przed egzekucją długów po kradzieży tożsamości

Czy osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja długów porobionych wskutek kradzieży tożsamości, może bronić się wytaczając powództwo o zwolnienie zajętych przedmiotów wskazując, że nie jest dłużnikiem, a więc jej własność nie jest własnością dłużnika? Czy jednak powództwo ekscydencyjne nie przysługuje dłużnikowi, którego dane osobowe są wpisane w wyroku? (nieprawomocny wyrok SR w Piszu z 22 grudnia … Czytaj dalej

Dobrowolne naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Czy nałożony w wyroku karnym obowiązek naprawienia szkody stanowi res iudicata dla sądu cywilnego, gdyby pokrzywdzony zechciał dochodzić odszkodowania na drodze sądowej? Czy jednak można nałożyć na oskarżonego dwukrotny obowiązek naprawienia szkody, a następnie wybierać ten tytuł, który poszkodowanemu bardziej pasuje? Co jednak w przypadku jeśli sprawca naprawi szkodę w toku postępowania karnego, ale nie … Czytaj dalej

Nowe przepisy o egzekucji wynagrodzenia dłużników alimentacyjnych

Krótko i na temat: opublikowane nowe przepisy „ku polepszeniu” (egzekucji alimentów) wprowadzają także pewne zmiany regulujące zasady egzekucji wynagrodzenia należnego dłużnikom alimentacyjnym oraz odpowiedzialność pracodawcy za utrudnianie realizacji pracowniczych zobowiązań alimentacyjnych (ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 2432). Zmiany w kodeksie pracy … Czytaj dalej

Czy prowadzenie egzekucji z podrobionego weksla to oszustwo?

Czy prowadzenie egzekucji z podrobionego weksla jest oszustwem? Tak postawione pytanie wydaje się absurdalnie retoryczne — jednak można zadać też pytanie podprowadzające: a może przestępstwem oszustwa jest raczej wniesienie powództwa o wyegzekwowanie należności z podrobionego weksla? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 4 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 269/16). Mężczyzna został uznany winnym przestępstwa oszustwa … Czytaj dalej

Czy fiskus może skutecznie zająć pieniądze przypadkowo wpłacone na konto bankowe?

Jakiś czas temu P.T. Czytelników poruszyła opowieść o orzeczeniu nakazującym zwrot omyłkowo otrzymanego przelewu, chociaż cała kwota została zajęta w toku egzekucji („Czy kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera?”). Dziś będzie okazja spojrzeć na zagadnienie z poniekąd drugiej strony — oczami nieszczęsnego płatnika, który nie ma zajętych pieniędzy, ale z czegoś przecież … Czytaj dalej