Czy do SN można wnieść zażalenie na odrzucenie zażalenia?

Pomyłki chodzą po ludziach, zatem warto sprawdzić co da się zaradzić w takim przypadku. Dziś zatem krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest zażalenie na odrzucenie zażalenia przez sąd II instancji? A przy okazji — czy SN może potraktować zażalenie jako skargę kasacyjną?

postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. (I PZ 2/17)
Nie jest możliwe potraktowanie wniesionego do Sądu Najwyższego przez profesjonalnego pełnomocnika strony zażalenia (art. 394(1) § 2 kpc) jako skargi kasacyjnej (art. 398(1) § 1 kpc), jeżeli pismo nie spełnia wymagań konstrukcyjnych skargi.

W toku procesu o przywrócenie do pracy reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika powódka zawarła z pozwanym pracodawcą ugodę: w zamian za 5 tys. złotych odszkodowania zrzekła się wszelkich istniejących lub mogących powstać w przyszłości roszczeń. A skoro strony zawarły ugodę, sąd umorzył postępowanie.

Powódka wniosła zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania, wskazując, że uchyla się od skutków zwartej przed sądem ugody, bo działała pod wpływem błędu wywołanego przez reprezentującego ją adwokata. Jednak sąd II instancji zażalenie oddalił, albowiem powódka nie wykazała przyczyn wadliwości oświadczenia woli o zawarciu ugody — zaś zgodnie z art. 918 kc uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu co do okoliczności spornych jest bezskuteczne.

Pełnomocnik powódki wniósł zażalenie na postanowienie o oddaleniu zażalenia, zarzucając, iż sąd nieprawidłowo przyjął, iż zawarta ugoda nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i nie narusza słusznego interesu pracownika.

Sąd Najwyższy odrzucił wniesione przez adwokata zażalenie: katalog orzeczeń, od których można wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego jest zamknięty — zażalenie takie przysługuje m.in. na odrzucenie skargi kasacyjnej, na uchylenie przez sąd II instancji wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania — ale w przypadku postanowienia kończącego postępowanie (a umorzenie postępowania kończy postępowanie) należy wnieść skargę kasacyjną, nie zażalenie (art. 398(1) par. 1 kpc).

Nie jest także możliwa konwersja wadliwej czynności procesowej dokonanej przez profesjonalnego pełnomocnika — niewłaściwy wybór środka odwoławczego dokonany przez adwokata lub radcę prawnego nie może być potraktowany jako mylne oznaczenie pisma procesowego (art. 130 par. 1 kpc), zwłaszcza jeśli jego konstrukcja nie odpowiada skardze kasacyjnej.

(SN uprzejmie podpowiada, że odrzucenie zażalenia nie zamyka powódce drogi do sądu, może ona bowiem wnieść powództwo o ustalenie, iż ugoda jest bezskuteczna ze względu na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (art. 918 kc w zw. z art. 84 kc).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
1
0
komentarze są tam :-)x