Nieprawidłowe żądanie skargi kasacyjnej — „o zmianę”, zamiast „o uchylenie i zmianę” — oznacza jej odrzucenie

Konsekwencją skutecznej skargi kasacyjnej jest uchylenie wyroku i zwrot sprawy do ponownego rozpatrzenia, bądź też (znacznie rzadziej) orzekanie przez Sąd Najwyższy, to oczywista oczywistość, podobnie jak to, że strona może żądać jednego lub drugiego (bo to wynika z przepisów kpc). Czy zatem nieprzepisanie kawałka kodeksu oznacza nieprawidłowe żądanie skargi kasacyjnej — a więc jest podstawą jej odrzucenia?

postanowienie Sądu Najwyższego z 8 października 2021 r. (I CSK 699/20)
Niezawarcie w skardze kasacyjnej wniosku o uchylenie zaskarżonego orzeczenia stanowi konstrukcyjny brak skargi o nieusuwalnym charakterze, uzasadniający odrzucenie tej skargi.

Orzeczenie dotyczyło skargi kasacyjnej, w której pojawiło się sformułowanie, iż strona wnosi o „zmianę zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie o oddaleniu powództwa w całości”.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższgo, który (w ramach tzw. przedsądu) przypomniał, że skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia, zatem każdą ingerencję w treść wyroku musi poprzedzać jego formalne uchylenie.

art. 398(4) par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego
Skarga kasacyjna powinna zawierać:
3) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany.

Stąd też strona skarżąca może określić żądanie skargi kasacyjnej na dwa sposoby: jako (i) uchylenie (czego konsekwencją jest przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w niższej instancji) lub (ii) uchylenie i zmianę orzeczenia (wówczas SN orzeka merytorycznie) — nie jest natomiast dopuszczalne zakreślenie żądania skargi kasacyjnej jako „zmiany” zaskarżonego wyroku i wydania wyroku merytorycznego. Skarga niespełniająca formalnych wymogów w zakresie prawidłowego określenia żądania podlega bezwarunkowemu odrzuceniu — bez uprzedniego wezwania strony do jej uzupełnienia (art. 398(6) par. 2 kpc).
(Ten króciutki wykład nt. procesu formułkowego kosztował stronę 4050 złotych kosztów należnych drugiej stronie, nie licząc oczywiście konsekwencji samego wyroku.)

Zamiast komentarza: jak widać z załączonego postanowienia nieprzepisanie kawałka kodeksu postępowania cywilnego może kończyć się źle, o czym niniejszym się przypomina uprzejmie.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

8 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
8
0
komentarze są tam :-)x