Elastyczna organizacja pracy

Wdrożenie dyrektywy life-work balance i rodzicielskiej — wchodząca 26 kwietnia 2023 r. (czyli dokładnie dziś) nowelizacja kodeksu pracy — to także elastyczna organizacja pracy — czyli uprawnienie do wystąpienia o dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracownika wynikających z jego życia rodzinnego. A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 188(1) par. 1 kodeksu pracy (dodany Dz.U. … Dowiedz się więcej

System pracy weekendowej (art. 144 kp)

System pracy weekendowej

Krótko i na temat: a gdyby ktoś się zaparł, w przyszłości, że lubi i chce pracować — ale tylko i wyłącznie w weekendy i święta — to czy chlebodawca może przychylić się do takiego (z perspektywy 99% populacji dziwnego) żądania? Odpowiedzi należy szukać oczywiście w instytucji o zmyślnej nazwie system pracy weekendowej — czyli w … Dowiedz się więcej