System skróconego czasu pracy a praca w nadgodzinach

minimalny okres odpoczynku dobowego

A teraz coś z całkowicie innej beczki: czy praca w skróconym systemie czasu pracy oznacza, że nadgodziny zaczynają się po przekroczeniu wyznaczonej dla pracownika normy czasu pracy, czy dopiero po przepracowaniu przeszło 8 godzin? wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2019 r. (I PK 258/17) Przepis art. 145 kp odwołuje się do czynnika podmiotowego. Skrócenie … Czytaj dalej

Czy zadaniowy czas pracy oznacza, że pracownik nie ma prawa do dodatku za nadgodziny?

przejście własności urządzeń przesyłowych

Zadaniowy czas pracy wiąże się z tym, że pracodawca może wypłacać ryczałt za nadgodziny. Czy jednak taki ryczałt oznacza, że pracownik może być obciążany pracą bez ograniczeń? Czy brak obowiązku ewidencjonowania czasu pracy wyłącza stosowanie przepisów o normie czasu pracy? wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2016 r. I PK 25/15 ) Samo nazwanie systemu czasu … Czytaj dalej

Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 993). W dużym skrócie: nowe przepisy regulują czas pracy członków załogi i personelu pokładowego zatrudnionych — na podstawie umowy o pracę — na statkach żeglugi śródlądowej i … Czytaj dalej

System pracy weekendowej (art. 144 kp)

System pracy weekendowej

Krótko i na temat: a gdyby ktoś się zaparł, w przyszłości, że lubi i chce pracować — ale tylko i wyłącznie w weekendy i święta — to czy chlebodawca może przychylić się do takiego (z perspektywy 99% populacji dziwnego) żądania? Odpowiedzi należy szukać oczywiście w instytucji o zmyślnej nazwie system pracy weekendowej — czyli w … Czytaj dalej

Czy praca w dzień wolny od pracy jest pracą w nadgodzinach?

przestępstwo nakazywania pracy dzień wolny handlu

Święto świętem, ale przecież nie od dziś wiemy, że pracować musi ktoś dziś, żeby świętować mogła reszta. Czy można jednak powiedzieć, że praca w dzień wolny jest pracą w nadgodzinach — a zatem chlebodawca powinien zapłacić osobom, które przyszły dziś do roboty jak za nadgodziny?  wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2013 r. (II PK 204/12) … Czytaj dalej