Zawarcie przez spółkę umowy „na rzecz” osoby pełniącej funkcję w spółce wymaga zgody wspólników — dotyczy to także umowy podpisanej z żoną prezesa

Umowa pożyczki lub poręczenia (etc.) zawarta przez spółkę z osobą pełniącą funkcję w jej organie wymaga uchwały wspólników, pod rygorem jej nieważności. Podobna regulacja dotyczy także umów zawartych „na rzecz” takiej osoby. Jak jednak traktować umowę zawartą z małżonkiem członka zarządu? Czy jest to umowa „na rzecz” osoby pełniącej funkcję w spółce, a więc jej … Dowiedz się więcej

Czy wykonywanie polecenia wspólników zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce wskutek poręczenia — bez uzyskania wymaganej umową spółki zgody rady nadzorczej — jedynemu wspólnikowi pożyczki? I całkiem przy okazji: czy członek zarządu powinien wykonywać polecenia wspólnika? Więc jeśli się zastosował do takiego polecenia, to nie ponosi … Dowiedz się więcej

Jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. a umowa z samym sobą

Skoro Trybunał Konstytucyjny jeszcze się nie odblokował, nie pozostaje nic innego jak się cieszyć, że działa Sąd Najwyższy. Dziś zatem parę zdań na temat wyroku, w którym odniesiono się do tego co może jedyny wspólnik w „jednoosobowej” spółce z o.o. — a dokładnie czy podpisanie umowy przez ową spółkę z samym sobą wymaga własnoręcznie podjętej … Dowiedz się więcej