Czy uznanie długu może dotyczyć „jakiegoś tam” zobowiązania? Czy zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może wynikać z ugody, która wcale nie mówi o zrzeczeniu?

A teraz, P.T. Czytelniku, przechodzimy w tryb reality: dostałeś pozew od Prokura NSFIZ i zaczynasz się zastanawiać czy podpisana swego czasu ugoda oznacza, że doszło do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia? No i czy wystarczy, że powód powoła się na jakąś cesję wierzytelności, z której treści wcale nie wynika, iżby jednak bank sprzedał im dochodzony pozwem … Dowiedz się więcej

Czy czynności egzekucyjne podjęte przez bank przerywają bieg przedawnienia roszczeń także w odniesieniu do windykatora, który odkupił dług?

Przerwanie biegu przedawnienia cesji wierzytelności

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy przerwanie biegu przedawnienia jest skuteczne także po cesji wierzytelności? Czy windykator, który kupił dług od banku, może powołać się na egzekucję prowadzoną przez pierwotnego wierzyciela na podstawie BTE? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 marca 2018, sygn. akt VI ACa 1700/16). Spór dotyczył niespłaconego zadłużenia na karcie kredytowej … Dowiedz się więcej

Actio pauliana a sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką na rzecz wierzyciela uprzywilejowanego

A jeśli już mieszkanie uda się wybudować bez wad, warto przejść od razu do jednego z ostatnich etapów — czyli sprzedaży nieruchomości oraz ryzyka zakwalifikowania takiej czynności jako dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (gdzie dłużnikiem jest dotychczasowy właściciel lokalu). Dziś zatem podchwytliwe pytanie: czy uprawnienia wierzyciela wynikające z konstrukcji actio pauliana są w jakiś sposób uszczuplone … Dowiedz się więcej

Cesja wierzytelności objętej BTE (III CZP 56/16)

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Czysto informacyjnie: wczoraj Sąd Najwyższy wydał dwie uchwały wyjaśniające wątpliwości związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności bankowych. Pierwsze z orzeczeń odnosi się do następującego problemu: skoro BTE nie ma już od 27 listopada 2015 r. (Banki już bez BTE (za niecałe 2 tygodnie), zaś przepis przejściowy zakładał umorzenie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu … Dowiedz się więcej

Jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. a umowa z samym sobą

Skoro Trybunał Konstytucyjny jeszcze się nie odblokował, nie pozostaje nic innego jak się cieszyć, że działa Sąd Najwyższy. Dziś zatem parę zdań na temat wyroku, w którym odniesiono się do tego co może jedyny wspólnik w „jednoosobowej” spółce z o.o. — a dokładnie czy podpisanie umowy przez ową spółkę z samym sobą wymaga własnoręcznie podjętej … Dowiedz się więcej