Czy „Intelgraf” — w nazwie spółki i domenie — narusza prawa Intela?

naruszenie praw renomowany znak towarowy

A na niedzielne późne popołudnie coś z całkiem innej beczki — czyli na czym polega naruszenie praw do renomowanego znaku towarowego? — na przykładzie sprawy Intel vs. Intelgraf Systems sp. z o.o. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r., sygn. akt VII ACa 899/17). Amerykański koncern Intel wystąpił przeciwko polskiej spółce Intelgraf Systems sp. z … Dowiedz się więcej