Czy komornik odpowiada za wyrządzenie wierzycielowi szkody wskutek nieprawidłowej egzekucji należności?

Czy komornik, który nieprawidłowo prowadzi postępowanie egzekucyjne, przez co nie udaje się odzyskać pieniędzy od dłużnika, dopuszcza się deliktu? Czy jednak wyrządzenie szkody wierzycielowi przez komornika nie może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2023 r. (VI ACa 217/22)Szkoda polegająca na utracie pieniędzy (możliwości zaspokojenia z majątku dłużnika), ma od początku charakter … Dowiedz się więcej

Egzekucja z rachunku bankowego a kilku klientów o takim samym imieniu i nazwisku

A skoro rano było o tym, że bankowy tytuł egzekucyjny już naprawdę odchodzi do lamusa, to popołudniem czas zająć się zajęciem egzekucyjnym rachunku bankowego — ale na zlecenie komornika. Na podstawie tezowanego wyroku Sądu Najwyższego (Biuletyn SN nr 10/2015), z którego wynika, że jeśli bank dostaje zajęcie rachunku bankowego, to ma go zająć — a nie … Dowiedz się więcej