Bezskuteczny upływ terminu do zgłoszenia zmian w umowie spółki z o.o.

A teraz coś z całkiem innej beczki: zmiana umowy spółki z o.o. zpowinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy od podjęcia stosownej uchwały. Jakie są jednak skutki uchybienia terminu do zgłoszenia zmian w umowie spółki? wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2017 r. (I CSK 127/16) Upływ prekluzyjnego terminu zgłoszenia do sądu … Czytaj dalej