Czy możliwe jest zawieszenie prawomocnie zakończonego postępowania?

A teraz coś z nieco innej beczki: w przypadku śmierci strony sąd ma obowiązek prawomocnie zawiesić postępowanie (ze skutkiem od dnia tej śmierci) oraz uchylić późniejsze orzeczenia. Pytanie brzmi: czy zawieszenie dotyczy także prawomocnie zakończonego postępowania — jeśli przeciwnik dowiedział się o śmierci strony już po uprawomocnieniu się orzeczenia? postanowienie Sądu Najwyższego z 25 maja … Dowiedz się więcej

Słodka ironia (czy pasywny kurator procesowy może skutecznie zarzucić sobie pasywność?)

Czas na pewien paradoks: czy kurator procesowy powołany dla spółki, która nie ma zarządu, może skutecznie zaskarżyć niekorzystny dla spółki wyrok — zarzucając samemu sobie pasywność w postępowaniu? czy pasywność kuratora procesowego może być podstawą nieważności postępowania? I przy okazji: co należy zrobić jeśli spółka nie ma zarządu, a jest przeciwko niej sprawa w sądzie? … Dowiedz się więcej