Czy prokurator, który wziął od podejrzanego 3 tys. złotych — ale nie za umorzenie, lecz „na koszty adwokata pokrzywdzonego” — jest skorumpowany?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy możliwe jest wydalenie prokuratora za korupcję jeśli prokurator nie żądał łapówki dla siebie, lecz z góry informował, że pieniądze pójdą dla adwokata, który nie zgodzi się na zakończenie sprawy jeśli nie odzyska wynagrodzenia, którego przecież nie zapłaci mu klient? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2019 r., … Czytaj dalej

Czy policjant odpowiada za wzięcie łapówki — czy za to, że załatwił sprawę po myśli łapówkarza?

Policjant publicznie krytykujący policję

Kontynuując tematykę okołopolicyjną (por. „Czy 150 pism policjanta o nieprawidłowościach narusza dobra osobiste jego przełożonego?”) dziś proste pytanie: czy policjant nie ponosi odpowiedzialności za korupcję jeśli wziął łapówkę, ale nic nie załatwił — co by oznaczało, że liczy się skutek — czy też odpowiedzialności karnej podlega samo w sobie przyjęcie korzyści majątkowej? (wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej