Czy „39,90 zł/mies.” — ale „klientom nieposiadającym telefonu stacjonarnego dolicza się opłatę za utrzymanie łącza 29,24 zł/mies.” — może wprowadzić konsumenta w błąd?

Dopisek drobną czcionką reklamie

Czy dopisek drobną czcionką w reklamie — doprecyzowanie oferty, które zmienia postać rzeczy — może być interpretowany jako wprowadzanie w błąd konsumenta? Czy jednak przedsiębiorca może, drobnym druczkiem, „przekierować” klienta na stronę internetową, gdzie przecież są podane szczegółowe informacje? wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 kwietnia 2019 r. (XVII AmA 54/17) Ważne dla konsumenta … Czytaj dalej

Jednostronna zmiana wzorca umowy (koniec procesu o zmianę regulaminu telewizji NC+)

Brak zgłoszenia zawiadomienia naruszeniu ochrony danych osobowych

Czy dopuszczalna jest jednostronna zmiana wzorca umowy o charakterze ciągłym, bo pozwala na to art. 384(1) kc? Czy jednak każda zmiana regulaminu powinna mieć podstawę w samym regulaminie — a klauzula modyfikacyjna powinna precyzyjnie określać przyczyny zmian warunków świadczenia usług? (wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r., I NSK 4/18). Orzeczenie wieńczy głośny swego … Czytaj dalej

Czy Orange może stosować automatyczne przedłużenie umów zawartych na czas określony?

automatyczne przedłużenie umowy czas określony

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy operator telekomunikacyjny może stosować automatyczne przedłużenie umowy na czas określony? Czy dopuszczalne jest odbieranie oświadczenia o sposobie przedłużenia umowy już na etapie jej zawierania — bez przypomnienia konsumentowi o możliwości zmiany decyzji? Czy operator może się bronić argumentem, że przecież przedłużenie takie jest korzystne dla abonenta, który … Czytaj dalej

Czy polisolokata z „100% ochroną kapitału” to wprowadzanie konsumenta w błąd?

Czy podmiot oferujący polisolokaty może marketingowo ogrywać hasło „100% ochrony kapitału”, pomijając informacje o ryzyku inwestycyjnym i opłacie likwidacyjnej — wyjaśniając takie detale drobnym druczkiem w dokumentach podpisywanych przez klientów — czy jednak takie działanie może być traktowane jako wprowadzenie konsumentów w błąd? Czy wprowadzaniem w błąd będzie przedstawianie elementów ubezpieczeniowych polisolokaty wyłącznie jako niezbędnych … Czytaj dalej

Czy „system wzajemnych darowizn” Darczyńcy.eu jest piramidą finansową?

piramida finansowa darczyńcy.eu

Czy można uznać za nielegalną piramidę finansową system wzajemnych darowizn, do którego każdy może przystąpić dobrowolnie, zaś organizator pobiera właściwie tylko opłatę za przystąpienie do systemu, nie finansując swojej działalności z bezpośrednich wpłat uczestników? Na przykładzie tego jak funkcjonuje piramida finansowa Darczyńcy.eu i jakie zdanie o tym ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wymiar … Czytaj dalej