Prawo do sądu obejmuje tylko dwie instancje

Czy konstytucyjne prawo do sądu obejmuje tylko dwie instancje? Czy prawo do „dodatkowego” rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy jest objęte konstytucyjnymi gwarancjami? Czy jednak „ponadinstancyjne” środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń nie są objęte prawem do sądu? postanowienie Sądu Najwyższego z 13 września 2019 r. (IV CZ 78/19) Prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) nie … Czytaj dalej

TK: wznowienie postępowania bez 5-letniego limitu z art. 408 kpc

Całkowicie informacyjnie: wyrokiem z 22 września 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 408 kodeksu postępowania cywilnego — przepisu, który ogranicza możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem do 5 lat od uprawomocnienia się wyrokiem — za sprzeczny z art. 77 ust. 2 (zakaz zamykania drogi do sądu) w związku z art. 45 ust. 1 (prawo do sądu) … Czytaj dalej