Nie ma czegoś takiego jak kasacja ukaranego za wykroczenie

Czy osoba ukarana prawomocnym wyrokiem za wykroczenie może złożyć kasację do Sądu Najwyższego? Czy jednak ten nadzwyczajny środek zaskarżenia wnieść może tylko określony organ, a nie sam obwiniony? I przy okazji: czy zażalenie na odmowę przyjęcia kasacji może służyć merytorycznej polemice z orzeczeniem? (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 lutego 2022 r., I KZ 1/22). Sprawa … Dowiedz się więcej

Przymus adwokacki nie dotyczy adwokatów (SK 2/15)

Paląca wiadomość z ostatniej chwili: w ogłoszonym chwilę temu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2016 r. (SK 2/15) stwierdzono, że: Art. 526 § 2 kpk w zakresie, w jakim wyłącza możliwość sporządzenia i podpisania kasacji we własnej sprawie przez adwokata bądź radcę prawnego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Orzeczenie dotyczy dość ciekawego problemu, … Dowiedz się więcej