Zażalenie na postanowienie wniesione bez wniosku o uzasadnienie podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne — nawet jeśli sąd (błędnie) wysłał je „z urzędu”

W serwisie internetowym SN opublikowano uzasadnienie interesującej (dla niektórych) sierpniowej uchwały, z której wynika, że wniesione w sądzie zażalenie bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie postanowienia jest niedopuszczalne, a więc podlega odrzuceniu — nawet jeśli sąd (przez pomyłkę) doręczył stronie odpis tego postanowienia. uchwała Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2021 r. (III CZP 59/20)Zażalenie wniesione w … Czytaj dalej

Zwrot kosztów dojazdu świadka do sądu: czy świadek ma obowiązek jechać do sądu pociągiem, czy może wybrać prywatny samochód?

brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych

Zwrot kosztów dojazdu świadka do sądu to problem, który nurtuje wiele osób, w tym P.T. Czytelników. Dziś zatem postaramy się rozwiać niektóre wątpliwości co do tego czy jest taka tradycja, że jak polecę samolotem, to muszą oddać za samolot? postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. (sygn. akt WZ 14/16) Świadkowi przysługuje zwrot kosztów … Czytaj dalej

Podsłuch w miejscu pracy jako dowód w sprawie o mobbing

Zagadnienie nagrywania rozmów — rozmów swoich własnych, rozmów cudzych — choćby prowadzonych w miejscach publicznych nie od dziś budzi dużo kontrowersji i liczne pytania. Dziś zatem bierzemy na tapetę pytanie: czy podsłuch w miejscu pracy jako dowód w sprawie o mobbing stanowi przestępstwo naruszenia tajemnicy komunikowania się (art. 267 par. 3 kk) — czy też … Czytaj dalej

Spółka jawna a wkład w postaci nieruchomości

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

Stary dylemat: czy powołanie spółki jawnej oraz wniesienie wkładu w postaci nieruchomości wymaga zawarcia umowy tej sp.j. przed notariuszem? Na to pytanie (po raz n-ty zapewne) odpowiedział kilkanaście miesięcy temu Sąd Najwyższy. postanowienie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2015 r. (II CSK 85/14)  W razie zawarcia umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, w której wspólnik … Czytaj dalej

SN: nielegalny hazard „wbrew przepisom ustawy” (art. 107 kks) musi być doprecyzowany w wyroku

I kolejne ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego odnoszące się do zagadnienia hazardu jako zjawiska prawnego, na które warto zwrócić uwagę. A chodzi o tezowane postanowienie SN z dnia 30 września 2015 r. (I KZP 6/15), w którym odmówiono wprawdzie podjęcia uchwały odpowiadającej na przedstawione zagadnienie prawne, ale w uzasadnieniu orzeczenia pojawił się dość istotny pogląd. postanowienie Sądu … Czytaj dalej