Anulowanie zameldowania ze względu na brak zamieszkiwania pod określonym adresem

Czy prawo zameldowania się pod określonym adresem można opierać wyłącznie na fakcie odziedziczenia nieruchomości? Czy jednak meldunek oznacza, że człowiek zamieszkuje w konkretnym lokalu — a skoro nie zamieszkuje, to zameldowanie było niedopuszczalne, więc możliwe jest anulowanie zameldowania?

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 lipca 2020 r. (III SA/Lu 592/19)
1. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, czynność materialno–techniczna, jaką jest zameldowanie, nie ma cech ostateczności, ani prawomocności, co oznacza, iż w każdym czasie możliwe jest skorygowanie błędnego wpisu ewidencyjnego. Stwierdzenie nieważności (anulowanie) czynności materialno-technicznej jest instytucją wyjątkową, mającą zastosowanie w sytuacjach oczywistych, to znaczy tylko wtedy, gdy wątpliwości ujawniły się już po dokonaniu tej czynności.

2. Za pobyt stały uważa się zamieszkiwanie z zamiarem stałego pobytu, tj. z wolą koncentracji w danym miejscu swych spraw życiowych. Miejsce stałego pobytu danej osoby to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe: mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję.

Sprawa zaczęła się od odziedziczenia przez dwóch braci mieszkania po ojcu, każdy z nich stał się współwłaścicielem w częściach ułamkowych nieruchomości. Jeden z braci (skarżący), wyposażony w wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o zgłoszeniu spadku do opodatkowania zameldował się w mieszkaniu na pobyt stały.

art. 25 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397)
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Kilka lat później o anulowanie zameldowania wniósł drugi z braci: zameldowany nigdy (ani w chwili zameldowania, ani później) nie mieszkał w mieszkaniu, zaś z postanowienia spadkowego wynika, iż jedynym właścicielem mieszkania jest on sam. Prezydent miasta podzielił jego argumenty, zaś wojewoda nie uwzględnił odwołania wymeldowanego brata.
W skardze na decyzję wymeldowany zarzucił, że nie istnieją dowody, że w chwili meldunku nie mieszkał w mieszkaniu, poinformował także prokuraturę o możliwości popełnienia przez brata przestępstwa złożenia fałszywego oświadczenia (art. 233 par. 6 kk; prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na brak znamion przestępstwa).

art. 31 ustawy o ewidencji ludności
1. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, iż uwzględnienie wniosku o zameldowanie następuje w drodze czynności materialno-technicznej. Załatwianie spraw administracyjnych w formie czynności materialno-technicznej następuje w przypadku zastosowania przepisu prawa materialnego, bez konieczności rozstrzygania sporu lub dokonywania wykładni prawa. Jeśli wniosek budzi wątpliwości wymagane jest wydanie decyzji administracyjnej. Eliminacja skutków takiej czynności następuje w drodze decyzji — zameldowanie na pobyt stały nie jest czynnością ostateczną lub prawomocną, zatem ujawnienie przesłanek negatywnych zawsze będzie przesłanką podjęcia przeciwstawnego rozstrzygnięcia (wyrok NSA z 20 sierpnia 2008 r., I OSK 1189/07).
Zameldowanie na pobyt stały dotyczyć może wyłącznie adresu, w którym obywatel zamieszkuje z zamiarem stałego przebywania — o prawie zameldowania się nie decyduje fakt nabycia spadku, ani wystawione przez fiskusa zaświadczenie o zapłacie podatku spadkowego, lecz fizyczne zamieszkiwanie i koncentracja życia osobistego w lokalu.
Zgromadzone w sprawie dowody (m.in. obszerna korespondencja prowadzona z różnymi urzędami, zeznania świadków, w tym sąsiadki, która potwierdziła, że mieszka obok skarżącego od 1976 r.) nie budzą wątpliwości, że skarżący, mimo tego, że zameldował się pod spornym adresem, nigdy — ani wcześniej, ani później — tam nie zamieszkiwał, zaś w rzeczywistości mieszkał zupełnie gdzie indziej. Tymczasem meldunek stanowi potwierdzenie tylko i wyłącznie stanu faktycznego polegającego na stałym zamieszkiwaniu i przebywaniu pod wskazanym adresem — natomiast zameldowanie się pod adresem, gdzie człowiek w rzeczywistości nie przebywa (nie mieszka) jest sprzeczna z celem obowiązku meldunkowego, a przez to nie jest objęta ochroną prawną. Prawa do zameldowania się pod określonym adresem nie można wywodzić także z faktu, iż w mieszkaniu znajdują się jakieś przedmioty stanowiące własność.
Z tego względu sąd stwierdził, iż anulowanie zameldowania ze względu na brak zamieszkiwania pod wskazanym adresem jest możliwe, a zatem decyzja była prawidłowa.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

8 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
8
0
komentarze są tam :-)x