O tym, że wyrzucenie dziennikarzy z parlamentu jest naruszeniem *naszego* prawa do informacji publicznej

Ryszard Czarnecki Róża Thun wyrok

Krótko i na temat: czy Marszałek Izby Poselskiej* może ograniczyć prawo wstępu dziennikarzy do gmachu parlamentu — i na salę obrad plenarnych? Prawidłowa odpowiedź brzmi — oczywiście, że może, Marszałek może wszystko, w końcu jest Marszałkiem, drugim po bogu. Odpowiedź wykrętna natomiast — nie, oczywiście, że restrykcyjne takie działanie narusza konstytucyjne prawo do informacji publicznej … Dowiedz się więcej

„Ustawa naprawcza” o Trybunale Konstytucyjnym sprzeczna z konstytucją (wyrok K 47/15)

A więc mamy przynajmniej jasność jeśli chodzi o stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w kwestii grudniowej 24-godzinnej nowelizacji ustawy o TK (przebiegle nazwanej „ustawą naprawczą”): w wyroku z 9 marca 2016 r. (K 47/15) Trybunał Konstytucyjny uznał całą ustawę za sprzeczną z konstytucją. „Drastyczne ograniczenie możliwości rzetelnego i niezależnego funkcjonowania TK oznacza naruszenie istoty ustroju Rzeczypospolitej i … Dowiedz się więcej

Dwudziestoczterogodzinna nowelizacja ustawy o Trybunale… już w Trybunale (K 35/15)

To warto odnotować, choćby ze względu na to jak bardzo się wszyscy sprężają z robotą: ledwie co parlament zdążył, w stachanowskim tempie, uchwalić nowelizację przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym — a Rządowe Centrum Legislacyjne zdążyło ją opublikować w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, kiedy prezydent Duda ustawę podpisał! — poszły dwa wnioski o zbadanie zgodności … Dowiedz się więcej