Dzień Prezydenta Gabriela Narutowicza (projekt)

Krótko i na temat, ale przecież inicjatywę legislacyjną wprowadzającą nowe świeckie święto — Dzień Prezydenta Gabriela Narutowicza — na tutejszych łamach zawsze warto odnotować (projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Prezydenta Gabriela Narutowicza). Dokument jest krótki i lakoniczny, a składa się nań średnio długa preambuła, w której wykłada się warstwę historyczno-polityczną regulacji (właściwie mogłaby ona posłużyć za uzasadnienie ustawy): … Dowiedz się więcej

Zakaz noszenia islamskiej chusty w pracy nie jest dyskryminacją ze względu na religię — jeśli jest jednakowy dla wszystkich (TSUE)

Czy organ władzy publicznej może wprowadzić zakaz noszenia islamskiej chusty przez urzędników? Jeśli pracownik nie prowadzi bezpośredniej obsługi petentów? Czy jednak takie ograniczenie może być interpretowane jako niedopuszczalna dyskryminacja ze względów religijnych? wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28 listopada 2023 r. w/s Commune d’Ans (C-148/22)[Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b dyrektywy 2000/78/WE] regulacja wewnętrzna administracji … Dowiedz się więcej

Można odmówić udostępnienia informacji dotyczących protokołów z posiedzeń rządu, na których omawiano kwestie środowiska (TSUE)

Czy odmowa udostępnienia informacji o środowisku może dotyczyć protokołów rządowych? Czy jednak poufność wewnętrznych materiałów dokumentujących posiedzenia gabinetu jest nie do pogodzenia z zasadą publicznego dostępu do istotnych danych? Na takie (i nie tylko) pytania we wczorajszym wyroku odpowiedział TSUE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23 listopada 2023 r. w/s Right to Know vs. An Taoiseach (C-84/22)Dyrektywę … Dowiedz się więcej

O tym, że legalizacja aborcji i dofinansowanie in vitro nie są ze sobą logicznie sprzeczne

Tak mnie właśnie naszło, a to po posłuchanej dziś w Radiu 357 audycji, w której padł, ze strony słuchaczy — pod adresem posłów Lewicy i red. Kuby Strzyczkowskiego — zarzut niedostrzegania logicznej sprzeczności w równoczesnym popieraniu dwóch projektów ustawodawczych: legalizacji przerywania ciąży i dofinansowania in vitro — że ludzie chyba jednak nie rozumieją czym jest logika… … Dowiedz się więcej

Legalizacja i depenalizacja aborcji (projekt)

Krótko i na temat, ale będzie głośno i gorąco: do laski marszałkowskiej wpłynęły dwa projekty zmian w prawie firmowane przez posłów Lewicy, a przewidujące legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży i jej daleko idącą depenalizację (projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 2 … Dowiedz się więcej