Wiarygodność kredytowa nie jest dobrem osobistym

Czy wiarygodność kredytowa jest dobrem osobistym? Czy odmowa przyznania kredytu wskutek bezpodstawnej informacji w BIG o zadłużeniu kredytobiorcy może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 24 kc? Czy zgodny z prawem wpis dłużnika do BIG można rozpatrywać w kategoriach naruszenia dóbr osobistych? A przy okazji: czy naruszenie danych osobowych oznacza samoistne naruszenie dóbr osobistych? (wyrok … Czytaj dalej

Zakaz windykacji przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentom

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów przewidujących skrócenie okresu przedawnienia roszczeń oraz zakaz windykacji przedawnionych roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). art. 117 par. 2(1) kcPo upływie terminu przedawnienia nie … Czytaj dalej

Zakaz dochodzenia przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentowi (projekt)

Zakaz handlu niedziele

Krótko i na temat: w serwisie RCL opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmiany przepisów regulujących zasady przedawnienia roszczeń majątkowych. Projekt nowelizacji zakłada m.in.: skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń — z 10 do 6 lat (art. 118 kc); 6-letni termin przedawnienia ma także dotyczyć orzeczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem (art. 125 kc). Warto zauważyć, że przy … Czytaj dalej