Zakaz windykacji przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentom

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów przewidujących skrócenie okresu przedawnienia roszczeń oraz zakaz windykacji przedawnionych roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). art. 117 par. 2(1) kc Po upływie terminu przedawnienia … Czytaj dalej