Czy wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów, którzy go wydali, jest wyrokiem?

Ciągnąc jeszcze przez chwilę epos sądowy wywołany surową oceną legislacji przedstawioną przez Sąd Najwyższy, dziś na tutejszych łamach płynnie przechodzimy do pewnego ciekawego acz zwykle niedostrzegalnego dla stron i sędziów zagadnienia: czy wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów, którzy go wydali, jest wyrokiem?  postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18) Wyrok, którego … Czytaj dalej