Prawo się nie zmieniło, zmieniła się wykładnia — czy nowa praktyka powinna działać wstecz?

Prawo się nie zmieniło, zmieniła się jego interpretacja… Czy istotna zmiana wykładni prawa bez zmiany przepisów powinna przekładać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia? Czy jednak nowa interpretacja starych norm nie powinna działać wstecz — i nie może służyć do podważania prawomocnych orzeczeń? wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2023 r. (II CSKP 432/22)Stosowanie art. 358 kpc w jego normatywnej … Dowiedz się więcej

Czy kwalifikowany podpis elektroniczny złożony pod uzasadnieniem postanowienia obejmuje jego sentencję?

A skoro niektórzy pytają czy wydany przez orzekający jednoosobowo sąd odwoławczy dałoby się konwalidować, na przykład poprzez dołożenie podpisów jeszcze dwóch sędziów, zaś w narodzie duch postępu technicznego nie ginie, dziś czas na kilka akapitów o tym czy złożony pod postanowieniem kwalifikowany podpis elektroniczny obejmuje także jego sentencję — czy jednak taka konstrukcja oznacza, że sentencja orzeczenia nie … Dowiedz się więcej

Czy wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów, którzy go wydali, jest wyrokiem?

Ciągnąc jeszcze przez chwilę epos sądowy wywołany surową oceną legislacji przedstawioną przez Sąd Najwyższy, dziś na tutejszych łamach płynnie przechodzimy do pewnego ciekawego acz zwykle niedostrzegalnego dla stron i sędziów zagadnienia: czy wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów, którzy go wydali, jest wyrokiem?  postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18)Wyrok, którego sentencja … Dowiedz się więcej