Używanie w reklamie zdjęć wyrobów konkurenta nie oznacza naśladownictwa produktów

naśladownictwo produktów fotografie wyrobów konkurenta

Czy użycie fotografii wyrobów konkurenta w reklamie własnych towarów oznacza niedopuszczalne naśladownictwo produktów? Czy jednak zarzut czynu nieuczciwej konkurencji polegający na naśladowaniu wyrobów wymaga udowodnienia, że doszło do kopiowania wyglądu towarów? Czy producent inspirujący się cudzymi wyrobami powinien liczyć się z zarzutem naśladownictwa? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 czerwca 2020 r., V AGa … Czytaj dalej

Jak wyliczyć wysokość odszkodowania za naruszenie praw autorskich?

obliczenie odszkodowania naruszenie praw autorskich

Czy ustalając wysokość odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych należy wziąć pod uwagę przyjęte stawki rynkowe dla określonego rodzaju publikacji? Czy jednak można przyjąć, że ścisłe udowodnienie żądania jest niemożliwe, więc sąd może pokusić się o obliczenie odszkodowania za naruszenie praw autorskich „na czuja”, bazując na własnej ocenie? (Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 11 marca … Czytaj dalej

Czy sąd może zasądzić wynagrodzenie za nadgodziny „na oko” jeśli nie ma wątpliwości, że pracownik ma rację — ale racji tej nie umie precyzyjnie udowodnić?

Ciężar dowodu roszczeń, to oczywista oczywistość, generalnie obciąża tego, kto występuje z jakimś roszczeniem. Cóż jednak zrobić jeśli sądowi pracy wychodzi, że pracownik co do zasady ma rację, ale nie potrafi udowodnić dokładnej kwoty swego roszczenia? Czy niemożność wykazania dokładnego czasu pracy w nadgodzinach uprawnia sąd do oszacowania kwoty należnego wynagrodzenia? Czy pracownik może podważać … Czytaj dalej

Czy można żądać zapłaty zaległego wynagrodzenia — które pracodawca (już) wypłacił „pod stołem”?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy wypłacając wynagrodzenie „pod stołem” — gotówką, do ręki pracownika, bez PIT i ZUS — trzeba liczyć się z pozwem o rzekome zaległości? Czy w takim przypadku pracownik będzie miał zasądzone wszystko — bo pracodawca nie umie nic wykazać? Czy jednak wystarczy, że pracodawca pokaże, że takie były ustalenia? No ale czy dowód, że ustalenia … Czytaj dalej

Czy wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów, którzy go wydali, jest wyrokiem?

Ciągnąc jeszcze przez chwilę epos sądowy wywołany surową oceną legislacji przedstawioną przez Sąd Najwyższy, dziś na tutejszych łamach płynnie przechodzimy do pewnego ciekawego acz zwykle niedostrzegalnego dla stron i sędziów zagadnienia: czy wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów, którzy go wydali, jest wyrokiem?  postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18) Wyrok, którego … Czytaj dalej