Czy obrońca małoletniego może na momencik wyjść z rozprawy?

A skoro kilka dni temu było o tym, że przymus adwokacki oznacza, że skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, to dziś kilka akapitów o tym czy obrona obligatoryjna stoi na przeszkodzie wyjściu obrońcy na momencik z rozprawy? (wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2018 r., V KK 485/17). Sprawy miały się … Czytaj dalej

Odmowa doręczenia uzasadnienia wyroku odwoławczego w sprawie o wykroczenie jest niezaskarżalna (I KZP 12/17)

A skoro w „Czasopiśmie” nadal zbywa orzeczeń z 2018 r., to dziś czas na kilka zdań o tym, że zdaniem SN stronie nie przysługuje zażalenie na odmowę sporządzenia uzasadnienia wyroku i jego doręczenie. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2018 r. (I KZP 12/17) ​Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie … Czytaj dalej

Czy kasacja narusza prezydenckie prawo stosowania aktu łaski (K 8/17)

kasacja narusza akt łaski

Trzecim z kolei podaniem polityków PiS do Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie uchwały SN w sprawie bezskuteczności ułaskawienia osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem (I KZP 4/17) jest wniosek Prokuratora Generalnego, którego zdaniem przepisy o kasacji mogą kolidować z prezydencką prerogatywą stosowania prawa łaski. Sprawa ma w Trybunale Konstytucyjnym sygnaturę K 8/17, zaś wniosek Zbigniewa Ziobro (w uproszczeniu) prezentuje się … Czytaj dalej