Czy działanie podjęte w zgodnym z prawem celu może być zakwalifikowane jako stalking?

Czy jako stalking można zakwalifikować działania podejmowane w celu, który sam w sobie jest zgodny z prawem? Czy jednak uporczywe nękanie musi polegać na zamiarze osiągnięcia bezprawnego efektu zastraszania? Słowem: czy wielomiesięczne naleganie na renegocjację warunków rozliczenia finansowego może być potraktowane jako stalking? wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2020 r. (III KK 266/20) Realizacja … Dowiedz się więcej

Czy fałszywe oskarżenie o nękanie w anonimowych esemesach może naruszać dobra osobiste pomówionego o stalking?

Czy fałszywe oskarżenie o nękanie i molestowanie może być traktowane jako naruszenie dóbr osobistych rzekomego stalkera? Czy jednak kobieta, która uważa, że jest nękana przez konkretnego mężczyznę, może publicznie zarzucać mu nieprzyzwoite zachowanie? Czy autorstwo obelżywych esemesów można przypisać na podstawie podpisu w jednej wiadomości? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 listopada 2018 r. … Dowiedz się więcej

Stalking w celu wymuszenia zwrotu długu (i nie tylko, projekt art. 190a kk)

Najnowszemu projektowi nowelizacji kodeksu karnego poświęciłem już nieco uwagi (por. teksty o planie ścigania płatnych zabójców, nieco absurdalnym przepisie penalizującym bezprawne użycie pieniądza elektronicznego czy niepokojącym pomyśle na karalność wytwarzania „wybielających” dowodów) — to chyba dobry moment by kilka bajtów przeznaczyć na planowane podwyższenie kar za stalking — oraz istotne zredefiniowanie przestępstwa kradzieży tożsamości i uporczywego … Dowiedz się więcej

Dożywotni zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą stalkingu może być orzeczony tylko wyjątkowo

A teraz coś z nieco innej beczki: czy można orzec wobec stalkera dożywotni zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą stalkingu — czy jednak sąd powinien pamiętać o tym, że środek karny powinien mieć określony termin? (wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2018 r., II KK 378/18). Mężczyzna został oskarżony o uporczywe nękanie kobiety — w … Dowiedz się więcej

Czy fotografowanie i obserwowanie sąsiadów to stalking?

fotografowanie sąsiadów stalking

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy fotografowanie sąsiadów, filmowanie tego co oni robią w miejscach publicznych — z własnego domu lub posesji — może stanowić przestępstwo stalkingu? wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2017 r. (IV KK 413/16) Art. 190a § 1 kk posługuje się zarówno kryterium subiektywnym w postaci poczucia zagrożenia, oznaczającego … Dowiedz się więcej