Tag: art. 118 kpc

Czy odmowa sporządzenia pisma procesowego przez pełnomocnika z urzędu może naruszać dobra osobiste podsądnego

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Czy profesjonalny pełnomocnik — choćby i z urzędu — który odmówił sporządzenia pisma procesowego dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych reprezentowanej strony? Na to ciekawe i kontrowersyjne pytanie postaram się odpowiedzieć bazując na wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. (sygn.…