Zbyt późno przesłane do sądu pełnomocnictwo oznacza nienależyte umocowanie strony (choćby i wygrywającej)

Obowiązkiem pełnomocnika procesowego jest przedstawić dokument pełnomocnictwa udzielonego przez stronę, to oczywista oczywistość, podobnie jak to, że brak należytego umocowania pełnomocnika skutkuje nieważnością postępowania. Czy podobne konsekwencje ma spóźnione o kilka dni przesłanie pełnomocnictwa do postępowania odwoławczego, jeśli nie ma wątpliwości, że prawnik miał pełne prawo występować za stronę w pierwszej instancji? (wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej

Czy aplikant bez ważnego upoważnienia powinien być dopuszczony do rozprawy — czy jednak udział w posiedzeniu nie jest „naglącą czynnością procesową”?

Czy sąd powinien zezwolić na udział w rozprawie aplikanta, który ma upoważnienie od radcy prawnego, ale tylko na pierwszą instancję — więc obiecuje, że doniesie — czy jednak rozprawa to rozprawa, termin wszyscy mieli w kalendarzu, zatem nie można jej traktować jako naglącej czynności procesowej? wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2020 r. (V CSK … Czytaj dalej

Czy sąd może odmówić dopuszczenia do rozprawy pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostało do sądu przesłane faksem?

Finalizując już tematykę mniejszych lub większych błędów popełnianych przez sądy — i wytykanych przez Sąd Najwyższy — dziś czas na kilka zdań o tym czy dopuszczalna jest odmowa tymczasowego dopuszczenia osoby, której pełnomocnictwo zostało przesłane do sądu faksem? Czy jednak odmowa taka prowadzi do ograniczenia przysługującego stronie prawa do obrony? I na marginesie: czy podpis … Czytaj dalej

Czy brak pełnomocnictwa może oznaczać nieważność postępowania sądowego?

Papiery, papiery, papiery… Czy komuś ta czarna wizja kojarzy się z wizerunkiem prawnika? A jednak czasem okazuje się, że tak, że owszem: papiery. Dziś zatem krótkie lecz podchwytliwe pytanie: czy brak pełnomocnictwa może skutkować nieważnością całego postępowania — czy jednak można jakoś uzupełnić zapomniany dokument? postanowienie Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2017 r. (II UZ … Czytaj dalej