Roszczenie informacyjne dotyczy także danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty reprograficznej

A skoro kilka dni temu było o tym, że przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w usłudze chmurowej jest legalne, acz może wiązać się z obowiązkiem odprowadzenia opłat na rzecz twórców, dziś czas na kilka zdań o tym, że roszczenie informacyjne dotyczy także przedsiębiorców, których obciąża opłata reprograficzna od produkcji i importu urządzeń i nośników … Dowiedz się więcej

Przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w chmurze jest dopuszczalne — podobnie jak obciążanie dostawców opłatą na rzecz twórców

W wydanym dziś orzeczeniu poświęconym statusowi prawnemu rozwiązań chmurowych TSUE z jednej strony przesądził, że przechowywanie kopii zapasowej utworu na serwerach usługodawcy świadczącego usługi serwerowe w chmurze jest legalne — z drugiej jednak wskazując, iż prawo krajowe może nakazać pobieranie z tego tytułu opłat na rzecz twórców. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 … Dowiedz się więcej

Importer urządzeń reprograficznych musi informować organizacje zbiorowego zarządzania o swojej sprzedaży

opłata reprograficzna roszczenie informacyjne

A skoro niemałe zainteresowanie i pewne wzburzenie wzbudził pomysł objęcia opłatą reprograficzną m.in. sprytfonów i aparatów fotograficznych, dziś czas na kilka akapitów o tym, że opłata reprograficzna to nie tylko pieniądze, ale też roszczenie informacyjne pozwalające organizacjom zbiorowego zarządzania uzyskać informacje o sprzedaży przedsiębiorcy — więc jeśli zmiana przepisów wejdzie w życie, więcej firm będzie miało więcej … Dowiedz się więcej

Opłata za dozwolony użytek osobisty (projekt)

opłata reprograficzna roszczenie informacyjne

Krótko i na temat, bo omawiana wczoraj propozycja ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego to nie tylko kolaudacje, legitymacje i aktualizacje, ale nowa opłata dozwolony użytek osobisty — bo takie formalnie miano uzyska osławiona opłata reprograficzna (a to za sprawą nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która została doklejona do projektu). Dla przypomnienia: opłata … Dowiedz się więcej