Czy publikacja cudzego utworu bez nazwiska autora to plagiat?

Wykorzystanie utworu bez zgody jego autora stanowi naruszenie autorskich praw osobistych, to oczywista oczywistość. Czy jednak twórca może domagać się przeprosin za plagiat, jeśli jego utwór został opublikowany bez jego zgody i bez jakiegokolwiek podpisu? Czy jednak plagiat to po prostu przywłaszczenie autorstwa — a jeśli naruszyciel się nie podpisał pod cudzym utworem, to plagiatu nie popełnił? … Dowiedz się więcej

Czy publikacja śmiesznego obrazka — ściągniętego z internetów — mieści się w prawie przedruku?

Czy zgodna z prawem jest publikacja ściągniętej z internetu grafiki bez zgody autora? Czy wydawca serwisu internetowego zamieszczający cudzy utwór może powołać się na dozwolony użytek osobisty? I, wcale nie na marginesie: czy każde udostępnienie utworu bez zgody twórcy jest działaniem bezprawnym? (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 maja 2023 r., XXII GW 45/23). Sprawa dotyczyła … Dowiedz się więcej

Czy programista tworzący kod na zlecenie klienta może skorzystać z ulgi podatkowej IP Box?

Czy programista piszący programy dla klientów może skorzystać z ulgi podatkowej IP Box? Czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego oznacza wykorzystywanie znanych narzędzi i rozwiązań, a więc nie może być kwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa? (nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 5 września 2023 r., I SA/Gd 568/23). Sprawa zaczęła się od złożonego przez … Dowiedz się więcej

Czy normy techniczne to akt prawny — czy utwór prawnie chroniony?

Czy normy techniczne należy traktować jako akt prawny — bo w rzeczywistości regulują jak pewne rzeczy mają się mieć? Czy jednak stanowią one utwór prawnie chroniony, a więc organizacje normalizacyjne mogą chronić je jak utwory i pobierać opłaty za udostępnianie norm? Odpowiedzi na takie wątpliwości udzielił dziś Rzecznik Generalny TSUE (opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 22 czerwca 2023 r. w/s … Dowiedz się więcej

Czy performans artystyczny to utwór — i czy „sztuka zawłaszczania” oznacza, że zawłaszczanie jest procesem twórczym?

Czy wykorzystanie cudzej twórczości w sposób sprzeczny z intencją autora może być potraktowane jako bezprawne zawłaszczenie utworu? Czy jako utwór może być traktowany performans artystyczny — czy na to miano zasługuje tylko fotografia dokumentująca działania twórcy? Czy zatem przetworzenie jednego kadru dokumentującego działania artystyczne może prowadzić do naruszenia autorskich praw osobistych? I, wcale nie na marginesie: czy … Dowiedz się więcej