Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który — w czasie pandemii COVID-19 — nie poinformował go o powrocie z zagranicy

prewencyjna kwarantanna przekroczeniu granicy

Czy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który w czasie pandemii COVID-19 był w podróży zagranicznej, a następnie, ignorując zarządzenie, nie poinformował o tym pracodawcy? Czy jednak prywatne wyjazdy to prywatna sprawa pracownika i pracodawcy nic do tego? Czy na ocenę ma wpływ to, że obowiązek poddania się kwarantannie prewencyjnej jest nielegalny? I, przy okazji: czy … Czytaj dalej

Dyscyplinarka za pracę podczas zwolnienia lekarskiego

Czy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie za świadczenie pracy podczas zwolnienia lekarskiego? Czy ma znaczenie treść owego zwolnienia („może chodzić” a „musi leżeć”)? I z nieco innej beczki: czy można dostać dyscyplinarkę chory pracownik, który do pracy przyjdzie — grożąc zarażeniem innych osób? wyrok Sądu Najwyższego z 17 maja 2018 r. (I PK 69/17) 1. … Czytaj dalej