Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który — w czasie pandemii COVID-19 — nie poinformował go o powrocie z zagranicy

prewencyjna kwarantanna przekroczeniu granicy

Czy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który w czasie pandemii COVID-19 był w podróży zagranicznej, a następnie, ignorując zarządzenie, nie poinformował o tym pracodawcy? Czy jednak prywatne wyjazdy to prywatna sprawa pracownika i pracodawcy nic do tego? Czy na ocenę ma wpływ to, że obowiązek poddania się kwarantannie prewencyjnej jest nielegalny? I, przy okazji: czy … Czytaj dalej

Czas pracy pracowników radiologii — wyrok TK (K 14/14)

Całkowicie na marginesie: we wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zmieniony kilkanaście miesięcy czas pracy pracowników radiologii — słowem: wydłużenie czasu pracy tej grupy zawodowej — nie jest sprzeczny z konstytucją (wyrok TK z 29 września 2015 r., K 14/14). W sprawie badano zgodność art. 93 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1 ustawy o działalności … Czytaj dalej