Gmina może odpowiadać za nieodśnieżony — w ramach szarwarku — chodnik

rozwiązanie najmu odmowa przyjęcia podwyżki czynszu

Idzie zima, może komuś się przyda: w piątkowej uchwale Sąd Najwyższy orzekł, iż gmina może ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek nieodśnieżenia chodnika w ramach bezpłatnych prac społecznych — jeśli można jej zarzucić nienależyty nadzór nad wypełnianiem tych obowiązków przez właścicieli nieruchomości przylegających do chodników. uchwała SN z 24 listopada 2017 r. (III CZP 38/17) … Czytaj dalej

Odśnieżanie chodnika przy wynajętej nieruchomości to obowiązek najemcy — nie właściciela

kierunkowskaz skrzyżowanie ruchu okrężnym

Współczesny szarwark jest zjawiskiem na tyle interesującym, że trudno byłoby pominąć ubiegłotygodniową uchwałę SN — iż odśnieżanie chodnika przylegającego do wynajętej nieruchomości obciąża najemcę — o ile nie określono inaczej w umowie najmu. uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (III CZP 22/17) ​W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lutego 2015 r., w … Czytaj dalej